International Conference
of Contemporary Jewellery in Bratislava

ŠperkStret 2020

"Body Politics and Jewellery"

Predstavuje súčasný šperk umeleckú reflexiu sociálnych a spoločenských podmienok, v ktorých vzniká?

Reflektuje sociálne a environmentálne otázky týkajúce sa manuálneho zhotovovania, udržateľnosti a etického získavania ušľachtilých materiálov? Alebo je jeho materiálne vyjadrenie identifikovateľné ako kritický nástroj a komentár politických a spoločenských problémov skôr než symbolickým vyjadrením hodnoty, statusu či kapitálu?

Hĺbka kritických úvah smeruje aj k zásadnej otázke. Prečo sa zdobíme?

Aký to má širší spoločenský dosah? Môže byť šperk sprostredkovateľom sociálneho, kultúrneho významu a odrazom istého sociálneho správania? Kritické skúmanie pojmu šperk je založené na neverbálnej súhre medzi tvorcom, predmetom, nositeľom a divákom, ako aj spôsobe vedomého umiestňovania šperkov na konkrétnych častiach tela. Predmetom výskumu je sila komunikácie alebo provokácie v kontexte aktuálnych politických a spoločenských podmienok vyjadrených a komentovaných prostredníctvom nositeľných objektov.

Poslaním súčasného šperku je reflektovať a skúmať otázky, ktoré sú pre súdobú kultúru zásadné, nevynímajúc zmenu pohľadu na zdobenie a ľudské telo.

Významným sa javí predovšetkým vzťah šperkov k aktuálnemu spoločenskému dianiu v kontexte vyjadrenia osobnej identity a názoru nositeľa. A hoci nosenie šperkov je spravidla súkromným gestom, zároveň môže byť verejným prejavom komentujúcim sociálne, politické a kultúrne problémy spoločnosti formou manifestácie podpory, vyjadrenia protestu, nonverbálneho kritického gesta či všeobecne zdieľanej pamäte.

Šperk zastupuje odhodlanie človeka vyjadriť svoj postoj k socio-politickému dianiu, príslušnosť k spoločenským kolektívom či subkultúram, jednoducho schopnosť hovoriť o osobnej spolupatričnosti spôsobom, akým to nedokáže žiadny iný predmet.

Všeobecne zdieľanú vôľu k zdobeniu šperkom kompenzuje túžba tlmočiť prostredníctvom neho posolstvá. To mu dáva moc pôsobnosti a robí z neho silný komunikačný nástroj aj vo verejnom priestore. Už aj jednoduchý šperk – odznak môže slúžiť ako aktívny symbol identifikácie s rovnako zmýšľajúcou skupinou, je verejným prejavom spoločenskej / politickej / sociálnej solidarity. Súvisí s našou naliehavou túžbou označiť sa ako sympatizant či odporca, našou impulzívnou snahou vymedziť sa voči niečomu alebo niekomu. Tieto drobné objekty nie sú iba vizuálnymi mechanizmami pre rôzne spoločenské schémy, sú rozlišovacím objektom význačujúcim sa schopnosťou symbolického gesta.

Previous Event

"Gold – Aura of Preciousness"

Following Event

"Social Value of a Personal Object"

International Conference of Contemporary Jewellery in Bratislava